Pereskiopsis Spathula is the fuzzy kind.

Pereskiopsis Spathula (8 inch cut)

$2.00Price